MUSUH DALAM SELIMUT  **

Kaum Sunni kaum kita…

Islam telah larut dalam problematika

musuh-musuh penuh dusta gencar dengan serangannya

waspada, karena mereka bersenjata

Kaum Sunni kaum kita…

meski akidah mereka berhujjah lemah

minoritaspun tak dianggap sebagai masalah

suara dakwah mereka penuh gairah

mengesampingkan kebenaran al-Qur’an dan as-Sunnah

Kaum Sunni kaum kita…

mari buka hati dan mata

jangan kalah oleh strategi dan dana

oleh ambisi dan fanatik buta

cukup iman dan kebenaran benteng kita

Kaum Sunni kaum kita…

demi amanah, demi tegakan al-Qur’an dan as-Sunnah

tak boleh ada kata menyerah

meluruskan akidah yang salah kaprah

Kaum Sunni, kaum kita…

ALLAHU AKBAR!!!!

                       ** Karya AF Muhammad

Iklan