KRITIK (Kereng_baru)

Adalah Abdullah bin Saba’ seorang keturunan Yahudi beserta kelompoknya yang pertama kali mengubah taktik dan siasat dengan berpura-pura memeluk Islam tetapi hatinya sangat membenci dan ingkar terhadap kebenaran. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam sebagai kedok untuk kepentingan-kepetingan tertentu. Dengan demikian mereka tidak kesulitan dalam usaha menjerumuskan putra-putri Islam, terutama mereka yang masih dangkal pengetahuannya tentang aqidah Islam dan ajaran-ajarannya yang murni dan benar.

Mereka memproklamirkan diri dengan membentuk golongan tersendiri di dalam tubuh kaum muslimin dengan maksud menciptakan suasana disintegrasi dengan memasukkan kebatilan-kebatilan dalam ajaran agama Islam. Mereka menanamkan diri sebagai kelompok Syi’ah yang memihak kepada Ali bin Abi Thalib untuk sekedar dijadikan tameng pelindung kebusukannya. Padahal Ali sendiri tidak pernah memberi restu dan dukungan terhadap tingkah mereka. Bahkan saat menjadi Khalifah, beliau sangat mengecam dan mengancam tingkah laku tersebut.

Download Buku: kritik terhadap gus dur dan sa’id aqil

Iklan